Självklart    så   kommer   seriestrippen “På   Tapeten”    fortsätta   publiceras   och följa med till Li Sam Site den med. Med vänliga hälsningar, Li Sam
FSnytt tar sommarledigt och återkommer hösten 2020. Under   sommaren   så   kommer   en   uppdatering av   hemsidan   äga   rum.   Avsikten   är   att   sortera in   politiken   under   olika   teman   och   flytta   dem till   min   privata   hemsida   av   mer   redaktionell karaktär; ”Li Sam Site”  (www.li-sam.se). Den   här   hemsidan   kommer   att   ägna   sig   mer åt   realpolitisk   organisatorisk   argumentation och   demokratiska   sammanhang;   exempelvis om,   eller   snarare   när ,   politiken   tar   slut   (när politiken   inte   fungerar   längre),   vad   gör   vi   då? eller   om/ när    demokratin   avvecklar   sig   själv (havererar),   vad   är   våra   röster   värda   då?   När   är   inte   långt   borta   alls,   varningstecken   finns, frågan är om vi väljer vilja se dem eller inte? FSnytt hemsidas innehåll så här långt, sorteras vartefter över till Li Sam Site .
Nr.50x
2020-06-30
Stockholms stad

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again