FSxi100-00 03feb2023
Som Leif Östling ”Kommissionen för Skattenytta” väl uttrycker det (SvD 24jan2023, sida 4): ”Mer resurser till välfärdssystemen riskerar att skapa ett monster över vilket vi inte har någon kontroll” . Läkare i förhållande till befolkningsökningen från 1970 har ökat med 270% och under samma tid har antalet sjuksköterskor också blivit fler, från 36 000 till 126 000, men som fortsatt pekas ut som brist och orsak till att vårdköerna fortsätter att öka. Realpolitiskt ska skattepengar ”… de cirka 500 miljarder kronor som sjukvården och den sociala omsorgen redan förfogar över… till en absolut övervägande del spenderas vårdsökandes tillfrisknande och goda hälsa. Administrationens uppgift är att serva och kvalitetssäkra vårdenheter och sjukhus, … utan att belasta verksamheten. Det måste vara avdelningarna och behovet av vård som styr… och att säkerställa så att det inte går att fuska .
2 3 5 nr.

Ja jo, det förstås.

Nämen… Först ta fram ett

”förslag” som ska godkännas

i alla instanser och sen

börja planera, såklart!

Men vadå? Planera i evigheter, eller?

Jamen nationell jämställdhet

du vet, långsiktig planering

… som tar såå lååång tid?

Va? Men förlossningsvården

då…, åka akut med egen bil tre,

fyra, fem timmar mitt i natten?

Målinriktat du vet.

Va? ”Regeringen ger Socialstyrelsen i

uppdrag att ta fram förslag till en plan

för förlossningsvården med nationella

mål”, … men vad menas med det?

03feb2023
Sjukvård ”Administration” Skatt! Sjukvårdmonstret!
Hemsidan gör uppehåll till mitten av juni ungefär. Meningen är att bättre anpassa till rådande omständigheter, som nu här hemma efter valet 2022, … och globalt. Den realpolitik vi representerar här är inte bara ett initiativ, utan också ett alternativ som går att rösta på, och självklart så kommer På Tapeten finnas med som vanligt.
Hemsidan tar paus